O projekcie

Tytuł projektu:

Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu – program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice

 

Realizator:

Gmina Buczkowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach

ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice

 

Biuro projektu:

siedziba Urzędu Gminy Buczkowice - pokój nr 18, tel. 033 4990066 w.30

 

Kadra projektu na rok 2008:

- Katarzyna Konior – kierownik projektu

- Alicja Kowalska – główny księgowy projektu

- Łukasz Matlak – asystent projektu

- Edyta Kubica – pracownik socjalny

- Bożena Krawczyk – pracownik socjalny

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany będzie do roku 2013, w cyklicznych rocznych edycjach. Pierwsza edycja realizowana jest w roku 2008.

 

Wartość projektu:

- rok 2008:    58.495,00 zł

- rok 2009: 181.474,00 zł

 

Informacja o źródle finansowania oraz programie operacyjnym:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Made with Namu6